Bijenkastlucht

 

Bijenkastlucht Anko van der Haar

Bijenkastlucht therapie

Introductie

De typische geur van de bijenkast wordt door bijna iedereen, zowel kinderen als volwassenen, ervaren als zeer aangenaam en werkt kalmerend. Sinds de mens honingbijen domesticeert, zijn er altijd imkers geweest die met ontwerpen kwamen, waarmee het mogelijk was om de heilzame bijenvolklucht zonder direct contact met de bijen in te ademen. Hiervoor is een inhalatieapparaat dat op de bijenkast word geplaatst noodzakelijk.

Hans Musch

De eerste ontwerpen hiervan uit West-Europa zijn terug te leiden naar Hans Musch die de api-air ontwikkelde. Hans Musch is een imker uit Ochsenhausen, Duitsland, die door een schedelbreuk en meningitis lange tijd vreselijke hoofdpijn had. Alleen tijdens het werk met zijn bijen en in het bijenhuis vond hij verlichting van de pijn. Eerst schreef hij dit toe aan het ontspannende aspect van zijn werk met de bijen, maar door gerichte toepassing en observatie kwam hij erachter dat het daadwerkelijk de bijenvolklucht was die dit positieve effect gaf.

Bijenkastlucht therapie

Wat is het?

In de bijenkast bevinden zich alle bijenproducten (zoals honing, propolis, stuifmeel, was) die bepaalde stoffen afgeven aan de omringende lucht (volatiele of vluchtige stoffen en aërosolen genoemd). Ook bevindt zich het broednest in het volk. De larven worden gevoerd met voedersap of koninginnegelei.

Ook scheiden bijen bepaalde geurstoffen (feromonen genoemd) af ter bevordering van de communicatie in de donkere bijenkast. Daarnaast lijkt ook het verhoogde percentage aan koolstofdioxide (CO2) in de bijenvolklucht een belangrijke rol te spelen. De bijen houden de temperatuur in de zomer op 35 graden Celsius om het broed (de jonge bijen te weten eitjes, larven en poppen) warm te houden.
De samenstelling van de bijenlucht in de kasten bevat dus een mix van vele stoffen zoals :

  • etherische olien
  • flavonoiden
  • organische zuren
  • feromonen
  • verhoogd CO2 gehalte
  • en andere stoffen die door de bijen geproduceerd worden
bijenkastlucht therapie

Bijenkastlucht therapie

Waar helpt het tegen?

Na enig onderzoek in landen, zoals Roemenië en Rusland, ontwierp Hans Musch (zie intro) zijn eigen inhalatieapparaat voor op de bijenkast. In de loop der jaren behandelde hij veel mensen met bijenkastlucht. Dit waren niet alleen mensen die leden aan ernstige hoofdpijn, maar ook aan andere klachten, met name die van de luchtwegen. Tegelijkertijd ontwikkelde hij met behulp van verschillende mensen van de Deutsche Apitherapie Bund het apparaat door. Door de vele goede ervaringen met bijenkastlucht raakte ook de media geïnteresseerd en via de media kwam het bijenkastluchtinhalatieapparaat in de kijker van de medische autoriteiten in Duitsland, die constateerden dat het apparaat niet geschikt was bevonden voor medische doeleinden en daarom hiervoor niet mocht worden gebruikt. Een grote claim dreigde wanneer Hans Musch toch zijn helende werk zou voortzetten. Hans Musch mag hierdoor zijn api-air apparaat alleen nog inzetten voor welness doeleinden.

Jürgen Schmiedgen maakte van deze ontwikkelingen in Duitsland dankbaar gebruik en ontwierp het eerste bijenkastluchtinhalatieapparaat dat geschikt is bevonden en gelicenseerd is voor gebruik in de geneeskunde, het Beecura systeem.
Dat we nog niet precies weten hoe bijenkastlucht werkt, neemt niet weg dat er verbluffend goede resultaten worden gehaald. Voor bijna alle ziektes aan de luchtwegen kan bijenvolklucht verlichting bieden. Verbazingwekkend is ook de goede werking bij mensen met pollenallergie en bij mensen met (chronische) hoofdpijn en migraine.

Patiënten met de volgende ziektebeelden hebben het meeste baat bij de inzet van bijenvolklucht:
Pollenallergie (Hooikoorts)
Acute en chronische Bronchitis
Longontsteking
Astma
Bijholteontsteking (Chronische Sinusitis)
Pseudokroep (een virus-ontsteking van de bovenste luchtwegen)
COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) en longemfyseem
Gevoeligheid voor infecties
Immunodeficiëntie
Chronische hoofdpijn, migraine
Verschillende psychische klachten; zeer effectief bij slaapproblemen
Rokershoest
Depressie, Stress, Burn out, vermoeidheid enz.

Bijenkastlucht therapie

Naast de zichtbare genezing, toont het ook positieve effecten op de geestelijke gezondheid en het algemeen welbevinden.

 

Werkingsmechanismen:

Anti allergisch

Anti bacterieel

Anti viraal

Ondersteunt immuunsysteem

Ondersteunt diepere ademhaling

Ontkrampend, rustgevend en sedatief

Tonicum luchtwegen; doet longvolume toenemen

  • Door mix aan volatiele stoffen uit bijenproducten en uit feromonen
  • Door hoger gehalte aan CO2